En nærværende kirke på vej

Vi er et troens fællesskab, ikke et politisk parti eller interesseforening. Et troens fællesskab er baseret på troen på Gud, på Jesus Kristus som personlig ven og tilvejebringer af et evigt liv, der binder os sammen.

Vi er en kirke, fordi vi er en gruppe mennesker der deler nogle grundholdninger til tro og livssyn. Men samtidig er vi klar over at “den sande kirke”, består af alle mennesker der søger Gud i oprigtighed. Social kontakt med andre har stor betydning, og derfor tror vi det er vigtigt, at vi er sammen om at tilbede Gud. Det er også årsagen til at vi går i kirke. Hvorvidt du kommer i den ene eller anden kirke, vil vi meget gerne at du besøger os, for at se hvordan vi har det.

Vores vision er at du kan opleve os som troende mennesker på vej.

Vores begejstring af at tilhøre adventistkirken, vil vi gerne formidle til dig – sammen med årsagen til at vi netop har fundet et hjem i denne kirke.  Som det helt centrale begreb, ønsker vi som kirke at være  ”et nærværende og forkyndende fællesskab, hvor troen på en skabende Gud og Hans ord er i centrum.”

A

Om kirken

Vi er en kristen protestantisk frikirke tilknyttet Syvende Dags Adventistkirken i Danmark. Vi forkynder Jesus Kristus som frelser og inviterer alle til at være en del af det kristne fællesskab. Du behøver ikke at være med i fællesskabet, for at deltage på vores aktiviteter!

Ligesom andre kirker, baserer vi vores tro på Bibelen, og derfor tror vi også, at Jesus Kristus er Gud, og at han døde for vores frelse. I Danmark har vi ca 2500 medlemmer og 42 menigheder (hvoraf den ene er på Færøerne), hvor vi mødes hver uge for at tilbede Gud og være sammen med hinanden. Du kan komme og gå som du ønsker i kirken, og vores ønske er at du vil finde nogle værdier du kan bruge i hverdagen.

Vi mødes om lørdagen, da vi mener Gud satte denne dag til side til hviledag ved skabelsen af vores verden. Dagen har i bibelen fået navnet “sabbatten”. Også jøderne fejrer denne dag som hviledag, og der er mere end 500 andre kristne grupper der også helligholder den bibelske sabbat. Du er altid velkommen til at besøge eller kontakte os, hvis du har spørgsmål. Du kan også læse mere om os, på kirkens hovedside “adventist.dk“.

A

Hvad tror vi på?

Vi deler den protestantiske tro, ligesom andre evangeliske frikirkesamfund. Vi tror på Bibelen som en inspireret samling skrifter, hvor budskabet om Jesus Kristus som frelser fra ondskab og ødelæggelse forkyndes. Vi tror at Gud ønsker at kommunikere med os, og at det vigtigste vi kan beskæftige os med, er at søge et fast åndeligt holdepunkt i tilværelsen. Dernæst tror vi på, at vores verden kommer fra noget godt da Gud skabte verden. Kulminationen på denne verdens historie tror vi sker ved at Gud selv åbenbarer sig og vil skabe en ny himmel og en ny jord. Ønsker du at udforske dette nærmere, kan du læse videre på kirkens hovedside her.