Godt at vide

 

Hvor kommer adventistkirken fra?

Adventistkirken opstod i USA under de store religiøse vækkelser tidligt i 1800-tallet. En bevægelse af mennesker blev meget optaget af bibelske profetier, og man mente, at Jesus ville komme igen i 1844. Tusinder ventede derfor, at Jesus ville åbenbare sig som beskrevet i Bibelen. Skuffelsen var stor, da intet skete, og mange forlod både kirke og tro. En lille gruppe troende studerede videre, indså deres fejltagelser og holdt sammen i fortsat bibelstudium. Gruppen troede på en skabelsesuge som beskrevet i Bibelen og begyndte at helligholde den 7. dag – også som beskrevet i Bibelen. Da en løs gruppering blev upraktisk, organiserede de sig som et trossamfund i 1863. Adventisterne er en evangelisk frikirke,hvor en personlig tro på den bibelske Jesus er det centrale punkt. Vi deler mange synspunkter med andre evangeliske frikirker i Danmark. Vores gudstjenester er om lørdagen, som Bibelen kalder sabbat.

A

Sådan er vi organiseret

De lokale adventistmenigheder er en del af Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Kirkebygningerne ejes af Adventistkirken, men de lokale menigheder står for drift og vedligehold, og der betales ikke leje ud over disse forpligtelser.

Adventistkirken har en hierarkisk struktur, hvor myndighed delegeres opad ved repræsentativt demokrati. Adventistkirken Danmark er således en “Union”, som er en del af en “Division” med kontor i England. Divisionen, er en “afdeling” af verdenskirkens “Generalkonferens”. De fleste beslutninger gennemføres ved simpelt flertal.

A

Hvem er kirkens præst?

Den lokale præst er ansat af Adventistkirken Danmark og er kirkens repræsentant lokalt. Præsten har som regel en teologisk uddannelse. Læs mere om din lokale præst her.

A

Hvordan kontakter jeg kirken?

Du kan enten møde op en dag vi er samlet i kirken, eller du kan kontakte kirkens præst. Bestyrelsen samles ved behov, og alle har mulighed for at ønske hvilke punkter der skal behandles.